MİSYONUMUZ

‘‘Tıp etiği ve çalışma ahlakına bağlı kalarak, çalışan ve hasta haklarına saygı göstererek, göz hastalıkları teşhis ve tedavi hizmetleri sunumunda mükemmele ulaşmak.’’

VİZYONUMUZ

‘‘Göz hastalıkları teşhis ve tedavi hizmetleri sunumunda kalite ve güveni temsil etme geleneğimizi sürdürmek.’’

DEĞERLERİMİZ

‘‘Çalışan memnuniyetini, verimliliği ve takım ruhunu temel alan bir çalışma ortamı yaratarak potansiyelimizi en üst seviyede kullanmak.’’

‘‘Faaliyet alanımızda en ileri teknolojiyi en yüksek beceri ile kullanmak.’’

‘‘Hastalarımızın beklentilerini ve eleştirilerini en iyi ve kaliteli hizmeti sunmak için rehber olarak kullanmak.’’

ÖZ DEĞERLENDİRME

  • Kalite Yönetim Birimi tarafından, Sağlık Hizmet Kalite Standartları bölümlerine Ocak - Aralık döneminde en az bir kez olmak üzere, eğitimli değerlendiriciler ile planlı olarak öz değerlendirme faaliyetleri yürütülür.
  • Öz değerlendirmeler, SKS'nin uygulama kanıtlarını elde etmeyi, varsa uygunsuzlukları tespit ederek iyileştirme faaliyetlerine katkı sağlamayı hedefler.
  • Kalite Yönetim Birimi tarafından Yıllık Öz Değerlendirme Planı hazırlanır ve birimlere duyuru yapılır. Gerekli durumlarda Öz Değerlendirme Planı revize edilir.
  • Öz değerlendirmeler, öz değerlendirme eğitimi almış bölüm kalite sorumlularından oluşturulan ekipler aracılığıyla yürütülür. Değerlendirme öncesinde üst yönetim tarafından görevlendirilir. Öz değerlendirici kendi bölümünü değerlendiremez.
  • Öz değerlendirmeler en az iki değerlendirici tarafından yürütülür.
  • Değerlendiriciler; soru listelerinin hazırlanmasından, değerlendirmenin objektif, kanıta dayılı olarak yürütülmesinden ve değerlendirme sürecinde olumlu iletişim yöntemlerinin kullanarak profesyonel davranmaktan sorumludur.
  • Öz değerlendirmede, SKS'larının uygulama kanıtlarını sağlayacak şekilde hazırlanan soru listeleri kullanılır. Değerlendirme ekipleri, görevlendirmeden sonra toplanarak soru listelerinin güncelliği, hangi kanıtların aranacağı vb. konuları kapsayan değerlendirme sürecini gözden geçirir.
  • Öz değerlendirme sonunda; öz değerlendirme sonucu ve varsa bulunan uygunsuzluklar iki nüsha olarak Öz Değerlendirme Raporuna kaydedilir. Öz Değerlendirme Raporu bölüm kalite sorumlusu ve öz değerlendiriciler tarafından imzalanır, orjinali KYB' de muhafaza edilir ve değerlendirme sonuçları üst yönetime rapor edilir.
  • Bölüm bazında üst yönetim ile yapılan toplantılarda;  öz değerlendirme sonuçları değerlendirilerek gerekli Düzeltici Önleyici Faaliyetleri (DÖF) başlatılır. Faaliyetler DÖF Prosedürüne göre yürütülerek takip edilir.