Üveit

ÜVEİT tanısında geç kalma körlükle sonuçlanabilir...

ÜVEİT NEDİR?

Üveit gözün uvea tabakasının iltihabıdır. İris (gözün renkli kısmı), silier cisim, koroid (gözün damar tabakası) ve retinayı (ağ tabaka-görme tabakası) tutabilir. Gözün iç kısmını tutan bir hastalık olduğu için görme kaybına yol açabilir. Doğru tanı ve erken tedavi ile görme korunabilir.

KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Hastaların %30-40’ında üveitin nedeni bulunamaz.

Üveit yapabilen hastalıklar aşağıdadır:

 • Behçet hastalığı
 • Enfeksiyonlar (bakteri, virüs, parazit ya da mantarlar) başka bölgelerden göze yayılabilir; tüberküloz, sifilis (frengi), herpes, toxoplazmoz, v.b.)
 • Göz travması
 • Otoimmün reaksiyon (bağışıklık sistemi hastalıkları), romatizmal hastalıklar, ülseratif kolit

BELİRTİLERİ NELERDİR?

 • Göz ağrısı
 • Bulanık görme
 • Kamaşma, ışığa hassasiyet
 • Kırmızı göz
 • Göz yaşarması
 • Görme alanında oluşan lekeler

Üveit, bazı durumlarda hiçbir belirti olmaksızın yalnızca muayenede saptanabilir!

Normal Göz Dibi

Üveit'li Göz Dibi

TANI VE TETKİK YÖNTEMLERİ NELERDİR?

 • Hastanın belirtileri fark ederek doktora başvurması.
 • Hastanın özellikle üveit ile ilgilenen bir göz doktoru tarafından muayenesi.
 • Üveitle ilgili olabilecek hastalıkların tetkikleri (kan testleri, radyolojik muayene, iç hastalıkları muayenesi vs.) gerekir.

Acilen tedaviye başlanırsa görme korunabilir ya da tekrar kazanılabilir.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

 • Neden olan hastalık varsa onun tedavisi.
 • Güneş gözlükleri, yardımcı olacaktır.
 • Aktivite genellikle kısıtlanmaz. Fakat görme, hastalık veya tedavide kullanılan göz bebeğini büyüten damlalar nedeni ile azalmış ise araba kullanmak ve dikkat gerektiren işler yapmak sakıncalıdır.
 • Özel bir diyeti yoktur. (ancak tedavi için kortizon verilmişse tuzsuz diyet uygulanır.)
 • Göz damlaları, kortizonlu tabletler ve iğneler.
 • Bağışıklık sisteminin çalışmasını değiştiren ilaçlar.
 • Enfeksiyon ya da ÜVEİT’e neden olan hastalığın tedavisiyle de bir miktar iyileşme görülebilir.
 • Hastaların sık ve iyi izlenmesi çok önemlidir, çünkü bazı önemli bulgular izleme sırasında ortaya çıkabilir. Bu da tanı ve tedavi açısından yapılabilecek değişiklikler için önemlidir.

Üveit, bazı durumlarda hiçbir belirti olmaksızın yalnızca muayenede saptanabilir!

TEDAVİNİN BAŞARISI NASILDIR?

 • Erken tanı,
 • Doğru tedavi,
 • Sık ve iyi izleme,
 • Mükemmel hasta-hekim uyumu ile görme kurtarılabilir!

BEHÇET HASTALIĞI

Behçet hastalığı en çok yurdumuzda, Japonya’da, Akdeniz ülkelerinde ve İpekyolu kuşağında görülen, başlıca gözde üveit, ciltte (genital bölgede) ve ağızda (aft) tekrarlayan ülserlerle kendini gösteren bir hastalıktır. 1937 yılında ilk kez Prof. Dr. Hulusi Behçet tarafından tanımlanmış olan ve dünyada bir Türk bilim adamının adıyla anılan tek hastalıktır. Yurdumuzda görülme sıklığı 8-30/10.000 (ABD’de 1/300.000) dir. En önemli organ tutulmalarından biri olan gözdeki iltihaplanma hastaların yarısında tespit edilir. Gözde kanlanma ve bulanık görme şeklinde kendini gösterir. Erkeklerde ve genç kişilerde göz hastalığı daha sık ve seyri daha ağırken, kadınlarda ve yaşlılarda ise daha seyrek ve daha hafiftir. Gözdeki belirtileri, değişik şekillerde olabilmektedir.

Aşağıdaki resimde okla gösterilen, hastalığın ilk tanımlanan bulgularından biri olan hipopiyon'dur. Göz tutulması bulunan hastaların ancak %10-20'sinde körlüğe kadar gidebilen ağır bir seyir söz konusudur. Erkeklerde gözün görme tabakasını daha sık tutmakta ve daha fazla görme kaybına neden olmaktadır. Günümüzde bağışıklık sisteminin çalışmasını değiştiren ilaçların kullanımıyla Behçet hastalığında körlük %80’lere varan oranlarda önlenebilmektedir.

Dr. Hulusi Behçet

Hipopiyon