Nöro-oftalmoloji

Göz siniri hastalıklarının teşhis ve tedavisi Nörooftalmoloji Birimimizde yapılmaktadır.

NÖRO-OFTALMOLOJİ BİRİMİ

Optik sinirden görmenin gerçekleştiği görme korteksine kadar olan görme yolları ve yine beyin korteksindeki hastalıklar nörooftalmolojinin konusudur. Ayrıca gözlerin uyumlu şekilde hareket etmesi ile de ilgilenir.

Optik disk doğumsal anomalileri: Optik disk “pit”i, kolobomu, az gelişimi (hipoplazi) ; “tilted” (eğilmiş) optik disk bu grupta yer alır ve görmeyi bozabilirler.

Papilödem: Beyin tümörlerinde ve kafa içi basıncının arttığı durumlarda optik sinir başında ödem-şişlik görülebilir.

Optik sinir iltihabı (Papillitis): Genellikle viral bir enfeksiyonu takiben veya multipl skleroza bağlı olarak ortaya çıkar. 1-2 ay içinde belli bir iyileşme beklenmesine karşın görsel sekel bırakabilir.

İskemik optik nöropati: 50 yaş üzerinde görme kaybı ile ortaya çıkar.

Hipofiz tümörleri: Görme yolları üzerine baskı yaparak görme alanı kayıpları ortaya çıkarırlar.

Çift görme: Özellikle iki göz de açık iken bir çift görme olayı söz konusu ise göz kaslarını kontrol eden sinirlerde hastalık mevcut olabilir. Beyinde kanama, iskemi (oksijenlenme yetersizliği), tümör ya da multipl skleroz gibi bir hastalık olabilir.