Op. Dr. Cemil Yılmazlı

Glokom / Katarakt
Doğum Tarihi: 
1953
Üniversite: 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi - 1976
İhtisas: 
İstanbul Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim Araştırma Hastanesi - 1986
Üye Olduğu Kuruluşlar: 
Türk Tabipler Birliği - Türk Oftalmoloji Derneği - European Society of Cataract & Refractive Surgeons
Yabancı Dil: 
İngilizce
Katıldığı Kurslar ve Seminerler: 
T.O.D. Ulusal Kongreleri
Diğer Bilgiler: 
Op. Dr. M. Cemil Yılmazlı ‘nın 30 Bilimsel yayını bulunmaktadır. Meslek hayatında en az 14.000 katarakt, 700 Glokom operasyonu gerçekleştirmiştir. Çalışma alanı genel muayene ile birlikte glokom ve katarakt üzerinedir. Hobileri arasında Klasik müzik, kitaplar ve hayvan barınaklarına ziyaret/destek yer almaktadır.