Katarakt

KATARAKT NEDİR?

Katarakt göz bebeğinin arkasındaki doğal merceğin (Lens) görmeyi düşürecek derecede şeffaflığını kaybederek bulanıklaşmasıdır.

Gözün Yapısı

Katarakt'lı Göz

KATARAKT KİMLERDE GÖRÜLÜR, BELİRTİLERİ NELERDİR?

Katarakt yaşlılık belirtisi olup, sıklıkla 60 yaşın üzerindekilerde görülür, nadiren doğuştan ya da travma sonrası olabilir. Katarakt oluşurken hastanın uzak veya yakın görmesi bozulur. Görmedeki sislenme zamanla artar. Işık yansımaları rahatsız edici olmaya başlar. Hastanın görmesi, günlük yaşamını veya mesleğini engelleyen bir seviyeye kadar azaldığı zaman kataraktı tedavi edilir. Yakın gözlüğü takan yaşlıların, gözlüksüz yakını görmeye başlamaları merkezi kataraktın tipik belirtisidir.

Normal Lens ve Görme

Kataraktlı Lens ve Görme

KATARAKT'IN RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR?

Şeker hastalarında katarakt daha genç yaşlarda görülür. Uzun süre kortizonlu ilaç kullananlarda katarakt oluşma riski daha yüksektir. Doğuştan da görülebileceği gibi, göz yaralanmalarından sonra da görülebilir.

KATARAKT'IN TANI VE TETKİK YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Rutin göz muayenesi ile teşhis edilebilir.

KATARAKT'TA ERKEN TANI ÖNEMLİ Mİ?

Her kataraktlı hastanın hemen ameliyat olması gerekmez. Katarakt belli bir sertliğe ulaştığında ve hastada görme şikâyetlerine yol açtığında tedavi edilmesi önerilir.

KATARAKT NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Kataraktın bugün için ilaç tedavisi yoktur. Kataraktın tedavisi sadece cerrahidir. Gözde katarakt oluşmuşsa ameliyat tek çaredir. Kullanılan ameliyat tekniği kısaca FAKO denilen “Fakoemülsifikasyon” yöntemidir. Bu ameliyat özel bir cihaz yardımı ile yapılmaktadır. Göze küçük bir tünel açılarak, ultrasonik dalgalar oluşturan cihazın ucu ile göz içine girilerek kataraktlı lens yerinde, parçalanarak emilir. Çıkarılan lensin yerine, görme fonksiyonunu yerine getirecek kalıcı suni bir mercek (göz içi lensi) yerleştirilir.

1. Kataraktın Alınması

2. Göz İçi Merceğinin Yerleştirilmesi

3. Göz İçi Merceğinin Son Hali

KATARAKT'TA ERKEN TEDAVİ ÖNEMLİ Mİ?

Katarakt belli bir evreye ulaştığında ve hastanın görmesini rahatsız edici düzeyde engellediği zaman ameliyat edilmelidir. Bazen şeker hastaları gibi göz dibinin net olarak izlenmesi gerektiği durumlarda, bazen de göz tansiyonu ile birlikte kataraktın olduğu durumlarda ameliyata daha erken evrelerde karar verilebilir.

KATARAKT GERİ GELİR Mİ?

Katarakt geri gelmez ancak kataraktı çevreleyen ve suni merceğin içine yerleştirildiği saydam torba (kese) bazen kalınlaşabilir. Böyle bir durum geliştiğinde hasta katarakt ameliyatı öncesine benzer dumanlı, perdeli görmeden yakınabilir.

KATARAKT HAKKINDA YENİ GELİŞMELER

Katarakt ameliyatında göz içine yerleştirilen lensin ultraviyolenin zararlı ışınlarından koruyan özellikle olanları da kullanılmaktadır. Hastanın her mesafede (yakın, orta, uzak) net görmesini sağlayan multifokal özellikteki göz içi lensi hasta arzu ederse ameliyat sırasında göz içine yerleştirilebilir.

Multifokal göz içi lensi

Katarakt ameliyatı sırasında yerleştirilen göz içi mercekler normalde tek odaklıdır. Merceğin numarası uzağı iyi görmek için ayarlanmışsa, yakını iyi görmek için gözlük kullanmak gerekir. Multifokal göz içi mercekler çok odaklıdır ve standart merceklerin yerine kullanılması durumunda uzakta ve yakında iyi görüş sağlar. Kataraktı oluşmamış fakat yüksek kırma kusuru olan kişilerde de fakoemülsifikasyon sonrası multifokal göz içi mercekler koyularak uzak ve yakın iyi görüş sağlanabilir.

Yeni teknolojiler sayesinde normal veya bifokal ya da okuma gözlüğü olmaksızın yakın, orta ve uzak dahil tüm mesafeleri görebilirsiniz.

 

Monofokal lens ile

Multifokal lens ile

 
 
 

CATALYS ile Katarakt Ameliyatı Nasıl Yapılır?

1. Adım – Catalys Laser Ölçümü ile kişiye özel 3 boyutlu göz yapısı görüntüsü oluşturulması ve güvenli tedavi planının yapılması:

CATALYS Laser Cihazı içerisinde bulunan yüksek çözünürlüklü 3 boyutlu OCT (Optik Koherens Tomografi) ile kişinin anatomik göz yapısı görüntülenir ve yapılacak tedavi buna göre güvenli bir şekilde planlanmış olur.

2. Adım – CATALYS Laser Sistemi ile kişiye özel lens ön kapsül kapağı oluşturulması ve kataraktın lazer hassasiyetiyle çıkarılması:

Geleneksel yöntemde lens ön kapsülü kapağı oluşturmak için el ile bıçak kullanılarak dairesel bir kesi yapılır. CATALYS’de ise bu kapak bıçaksız olarak lazer ile yapılır. Bu sayede tam dairesel kesiler oluşturulur. Ayrıca CATALYS Laser sistemi kataraktlı lensi küçük parçalara böler. Bunlar sayesinde hem kataraktlı lens kolaylıkla çıkarılır, hem de yeni lensiniz tam olarak amaçlanan şekilde yerleştirilir.

3. Adım – Yeni göz içi lens yerleştirilmesi:

Kataraktlı lens çıkartıldıktan sonra yerine yeni bir lens yerleştirilir. Hastanemizde hastalarımıza farklı özelliklerde sertifikalı lens seçenekleri sunulmaktadır. Gözünüze uygulanan lensin sertifikası ameliyat sonrasında size verilir.

CATALYS Cİhazı

Standart (Tek Odaklı)
Göz İçi Lens:

Ameliyatınızda bu lens kullanılırsa uzağı gözlüksüz net görebilirsiniz ancak yakın için okuma gözlüğüne ihtiyaç duyarsınız.

Uzak Yakın (Çok Odaklı)
Göz İçi Lens:

Ameliyatınızda bu lens kullanılırsa uzağı, orta mesafeyi ve yakını gözlüksüz olarak net görebilirsiniz.

Torik Göz İçi Lensi:

Astigmatınız varsa katarakt ameliyatınızda torik lens kullanılır ve kataraktın tedavisine ek olarak astigmat kusurunuzun da azaltılması sağlanır.