Renk Körlüğü (Daltonizm)

RENK KÖRLÜĞÜ tedavisi ile artık hayatın tüm renklerini görmek mümkün…

Dünya üzerindeki erkeklerin %8’i, kadınların ise %0,5’i renk körüdür. Renk körlüğü hastalığı genetik yolla taşınmaktadır. Renk körlüğü tanısı konmasında bazı renkli ipliklerin veya üzerinde renkli beneklerle yazılmış rakamlar bulunan plaklardan renklerin ayırt edilmesine dayanan testler uygulanır.

Renk körü olan kişiler günlük hayatta birçok zorlukla karşı karşıyadır. Mesela trafik ışıklarını ayırt etmede, tekstil sektöründe çalışanların renk ayırt etmelerinde, haritaların renk kodlarını okumada, birçok cihazın çalışma durumunu gösteren renkli küçük ışıkları ayırt etmede, hatta yemek pişirirken etin ne kadar piştiğini ayırt etmede bile zorlanırlar. Okul çağındaki çocuklar resim yaparken objelerin renklerini yanlış seçmekte ve bu yüzden derslerdeki başarıları düşük olabilmektedir.

Normal Görüş

Renk Körlüğü

Renk körlüğünün ilaçla veya ameliyatla tedavisi bulunmamakta ancak Chromagen isimli özel bir lens sistemiyle renk körü hastalarının şikayetleri artık düzeltilebilmektedir. Bu tedavide özel renk filtreleri sayesinde göze gelen ışığın dalga boyu değiştirilerek hastanın renkleri algılaması ve ayırt etmesi sağlanmaktadır. Tedavi, tercihe göre gözlük veya kontakt lens olarak uygulanabilmektedir.

Normal Görüş

Renk Körlüğü

Tedavinin etkinliği bazı hastalarda birkaç saatte ortaya çıkmaktadır. Bu tedavi yöntemi birçok renk körü için yaşam kalitelerini değiştirecek kadar etkili olmuştur. Hastalar renkleri doğru olarak ayırt edebilmekte, daha canlı ve parlak görmekte ve hatta bazı renkleri ilk defa gördüklerini ifade etmektedirler. Renklerin doğru algılanması bu hastaların güvenliklerini de arttırmıştır. Örneğin uyarı ışıklarını, araba fren ışıklarını daha erken fark edebilmektedirler. Sonuç olarak Chromagen hastaların renk algılarını artırarak yaşam kalitesini artırmaktadır.

RENK KÖRLÜĞÜ TESTİ

Renk duyusu gözün retina tabakasında yer alan konilerle oluşmaktadır. Genellikle doğumsal olarak bu hücrelerin renk algılamadaki yetersizlikleri sonucunda kalıtsal renk körlükleri ortaya çıkmaktadır. Bunları birçok yöntemle ortaya çıkarmak mümkündür. Bunlardan birisi de yukarıdaki testtir. Kişinin bu renk levhalarındaki rakamları doğru şekilde algılaması gerekir aksi takdirde renk körlüğünden söz edilebilir.

Renk Körlüğü Testi İçin Tıklayın...