Prof. Dr. Fadime Nuhoğlu

Okuloplasti / Çocuk Gözü
Doğum Tarihi: 
1964
Üniversite: 
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi - 1988
İhtisas: 
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi - 1996
Üye Olduğu Kuruluşlar: 
Türk Tabipler Birliği - Türk Oftalmoloji Derneği (TOD)
Yabancı Dil: 
İngilizce
Diğer Bilgiler: 
Doç. Dr. Fadime Nuhoğlu ‘nun çalışma alanı genel muayene ile birlikte çocuk göz muayenesi ve oküloplasti üzerinedir.