Doç. Dr. Fadime Nuhoğlu

Okuloplasti / Çocuk Gözü
Ünvan: 
Doç. Dr.
Doğum Yeri: 
Elazığ
Doğum Tarihi: 
1964
Üniversite: 
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi - 01.09.1988
İhtisas: 
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi - 27.09.1996
Üye Olduğu Kuruluşlar: 
- Türk Tabipler Birliği
- Türk Oftalmoloji Derneği(TOD)
Yabancı Dil: 
İngilizce
Çalışma Alanı: 
Okuloplastik Cerrahi / Çocuk Gözü