Op. Dr. Gültekin Yeşilova

Genel Muayene / Katarakt
Doğum Tarihi: 
1967
Üniversite: 
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi - 1992
İhtisas: 
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi - 1997
Üye Olduğu Kuruluşlar: 
Türk Tabipler Birliği - Türk Oftalmoloji Derneği
Diğer Bilgiler: 
Op. Dr. Gültekin Yeşilova ‘nın çalışma alanı genel muayene üzerinedir.