Retina

RETİNA hastalıkları görmenizi tehlikeye sokar...

RETİNA NEDİR?

Gözün renkli ve renksiz görmesini sağlayan hücrelerinden oluşur. Gözün doğrudan beyinle bağlantılı bir tabakasıdır. Kalınlığı 0,1–0,5 mm kadardır. Retinada oluşan görüntü 1 milyon sinir lifiyle (optik sinir) beyne taşınır. Gözde oluşan ters görüntü beyinde yorumlanır.

Normal Göz Dibi Görüntüsü

Retina Ven Tıkanıklığı

Retina Dekolmanı

RETİNA HASTALIKLARI KİMLERDE GÖRÜLÜR?

 • Konjenital (doğumsal)
 • Herediter (kalıtsal)
 • AMD (yaşa bağlı makula dejeneresansı)
 • Enflamatuar hastalıklar,
 • Vasküler (damarsal),
 • Sistemik hastalıklara bağlı bozukluklar (hipertansiyon, diyabet, kollagenozlar vs)
 • Makuler hastalıklar (görme merkezini tutan)
 • Retinal toksisite (ilaçlara bağlı retina hasarı)
 • Tümörler, retina yırtık ve delikleri, retina dekolmanı

BAŞLICA BELİRTİLERİ

 • Ani veya yavaş görme azalması,
 • Işık çakmaları,
 • Sinek uçuşmaları, göz önünde dolaşan cisimler, görüşün perdelenmesi,
 • Geçici ve kısa süreli görme kaybı,
 • Görüş alanında karanlık bölgeler,

Retina hastalıklarının hiçbir belirtisi olmayabilir.
Aniden veya yavaş bir şekilde görme kaybı yapabilir!

ERKEN TANI NEDEN ÇOK ÖNEMLİ?

Retina hasarı oluştuktan sonra iyileşmeyebilir; çünkü hasar gören retina hücreleri kendini yenileyemez.

TANI VE TETKİK YÖNTEMLERİ NELERDİR?

 • Subjektif: Anamnez (öykü), görme keskinliği, kontrast duyarlık, PAM (Potential Acuity Meter), görme alanı, Amsler kartı.
 • Objektif: Göz dibi muayenesi (Direkt ve Indirekt Oftalmoskopi), FFA (Fundus Fluorescein Anjiyografisi), ICG (Indocyanin Green Anjiyografisi) Elektrofizyolojik tetkikler (ERG, EOG vs), OCT (göz tabakalarının laser tomografisi)

Normal FFA

Anormal FFA

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Konulan tanıya göre uygulanabilecek tedavi biçimleri;

 • Medikal Tedavi (bazı olgularda)
 • ALT Laser (fotokoagulasyon)
 • Operasyon (vitreo-retinal cerrahi)

DİYABETİK RETİNOPATİ (DRP)

Dünyada körlüğün en sık rastlanan nedenlerinden biridir. Şeker hastalığının başlamasından ortalama 10 yıl sonra şekere bağlı göz hastalığı ortaya çıkar, bu bir mikroanjiyopatidir. Mikroanjiyopati; kılcal damarlarda tıkanıklıklar şeklinde kendini gösterir; ileri safhalarda göz içi kanamaları, bant oluşumu, retina dekolmanı oluşabilir. Göz dibindeki damar hasarının seviyesi FFA ile belirlendikten sonra, gerekirse retinaya laser fotokoagülasyon tedavisi uygulanır. Hasta 3–6 ayda bir muayene edilmeli, anjiyo ve laser gerekirse tekrarlanmalıdır. Şeker hastalığında kaybedilen görme kazanılamaz, laser tedavisinde amaç körlüğü engellemektir.

Hiçbir şikâyetiniz olmasa da, en geç altı ayda bir göz dibi muayenesi yaptırmanız uygun olur.

Erken (nonproliferatif) Evre

İleri (proliferatif) Evre

İleri Makula Ödemi

YAŞA BAĞLI MAKULA DEJENERESANSI (AMD) (Sarı Nokta Hastalığı)

Toplumdaki yaşam süresi uzadıkça, yaşlılıkla ilgili hastalıkların oranı da artmaktadır. Yaşa bağlı makula dejeneresansı (AMD) 65 yaşın üzerindeki hastalarda görme kayıplarının en büyük kısmını oluşturmaktadır. Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte sigara içenlerde, yüksek tansiyonu ve kolesterolü olan hastalarda daha sık görülmektedir. Kuru tip ve yaş tip olmak üzere başlıca iki tip AMD vardır. Kuru tip zamanla yavaş olarak görme kaybına neden olur. Yaş tipte yeni damar oluşumları ve bu damarların oluşturduğu zardan gelişen kanamalarla çarpık görme ve ani görme kaybı meydana çıkabilir. Bu durum göz anjiyosuyla (FFA) ve gözün laser ışığıyla tomografisi (OCT) tetkikleri ile saptanabilir.

RETINITIS PIGMENTOSA (Tavuk Karası)

Hastalığın en belirgin özelliği hastaların geceleri iyi görememesidir. Hastalığın ilerlemiş dönemlerinde gündüz görme de zamanla azalabilir. Genetik bir hastalık olduğu için henüz bilinen bir tedavisi yoktur.