Göz Tümörleri Birimi

GÖZ TÜMÖRLERİ

Neoplazmlar yani tümörler vücudun gelişim sınırlayıcı mekanizmalarına yanıt vermeyen hücrelerden oluşur. Klasik olarak iyi huylu (benign) ya da kötü huylu (malign) olabilirler. Göz tümörleri anatomik (örn.retina, koroid vs.), histopatolojik ya da embriyolojik olarak ayrıca TNM sistemi ile sınıflandırılabilirler. Belirtiler ve bulgular, ortaya çıkış dönemi tümör cinsine göre değişiklik gösterir.

Tedavi planlamasında tümörün doğası, büyüklüğü, göz-dışı yayılım, anatomik etkileri, etkilenen gözlerin görme durumu, mevcut tedavilerin artıları ve eksileri, hastanın yaşı ve genel sıhhati, hasta beklentileri dikkate alınmalıdır.

İris Tümörü

Koroid Tümörü

EN ÖNEMLİ GÖZ TÜMÖRLERİ

Retinoblastom: Bebeklik ve çocuklukta görülen bir tümördür. Genellikle tek ya da her iki gözde gözbebeğinin beyaz görünmesi ile kendini belli eder. Çocuğun gözlerinde şaşılığa yol açması bir başka belirtisidir. Tedavide kemoterapi, enükleasyon (gözün ameliyatla alınması), radyoterapi (ışın ya da radyoaktif plak tedavisi), laser, kriyo (dondurma) seçenekleri mevcuttur.

Uveal melanoma: Genellikle 55-60 yaşlarda tepit edilirler. Ortaya çıkış şekli iris üzerinde görülebilir bir leke veya bir gözde iris renginde değişiklik olmasıdır. Arka yerleşimliler görme bozukluğu sinek uçuşmalarına yol açabilir. Bazen rutin göz muayenesinde tesadüfi olarak saptanırlar. Tedavide cerrahi ve plak radyoterapi uygulanabilir.

Gözün metastatik tümörleri: En sık olarak görme bozukluğu ile kendilerini belli ederler. Kadınlarda meme erkeklerde akciğer kanseri göze en sık yayılım yapan kanser türleridir.