Oftalmik Plastik Cerrahi

OFTALMİK PLASTİK CERRAHİ BİRİMİ (GÖZ ESTETİĞİ)

Göz kapakları ve çevre dokuları vizyon için kritik önem taşırlar. Yaralanmalar, doğumsal kayıplar, yaşa bağlı değişiklikler, kapakları ve çevresindeki doku ve kemikleri etkileyen tümörler ağrı görme kaybı ve şekil bozukluğuna sebep olabilirler.

Gözün görünümündeki değişiklikler sosyal ve çalışma ortamlarında kişinin uyumunu etkileyebilirler.

GÖZ KAPAKLARINI ETKİLEYEN ÇEŞİTLİ HASTALIKLAR

Ptozis: Üst göz kapağının düşüklüğü. Üst göz kapağındaki gevşek bir kasın sebep olduğu ptozis sadece gevşek derinin sarkmasından farklıdır. Ağır durumlarında yukarı bakışlarda görmeyi bozar. Bazı vakalarda okurken gözün kapanmasına sebep olur. Bazen doğumla beraber olsa da genellikle ilerleyen yaşla birlikte gelişir. Cerrahisinde gevşek kas düzeltilirken fazla deri ve yağ dokusu da düzeltilir.

Entropium: Göz kapağının içe dönmesi. Kirpiklerin de içe dönmesine sebep olacağı için belirtileri batma, sulanma, ışığa hassasiyet ve ağrıdır. Tedavi edilmezse korneada yara oluşmasına sebep olur. Cerrahisinde kapağın şekli değiştirilir ve kapağın gevşekliği düzeltilir.

Ektropium: Göz kapağının dışa dönmesi. Gözü daha fazla dış etkenlere maruz bırakacağı için irritasyon, ışığa hassasiyet ve göz yaşarması başlıca belirtileridir. Göz kapağının görülebilen iç kısmı kızarır. Yaşlılığa bağlı gevşeme en sık görülen sebebidir. Cerrahisinde kapak normal pozisyonuna getirilir.

Göz kapağı şişlikleri: Çoğu selim olan bu lezyonlar genellikle güneşe aşırı maruz kalma sonucunda gelişebilirler. Aralarında kötü huylu olup kansere dönüşebilecekler de olduğu için bu lezyonların muayenesi ve bazı durumlarda kesin tanı için biyopsi alınması gerekmektedir. Şüpheli ve büyüme gösteren lezyonların cerrahi olarak çıkarılması gerekmektedir.

Dakriyosistit: Gözyaşı yollarının iltihabı. Genellikle gözyaşı yollarında bir tıkanıklık vardır. Belirtileri gözlerde yaşarma, koyu kıvamlı bir akıntı, sabahları kapaklarda yapışıklık, göz ve burun arasında ağrılı, hassas bir şişliktir. Aktif enfeksiyon ilaç tedavisi ile düzelse de cerrahi ile tıkalı yolun açılması gerekir.

Blefarospazm: Göz kapaklarının kontrol edilemeyen kırpılması ve sıkılarak kapatılması. Genellikle sebebi bilinmeyen bu rahatsızlıkta kişinin araba kullanması, hatta yürümesi kapakları açık tutamaması dolayısı ile mümkün olmaz. Botox enjeksiyonu ile semptomlar kontrol edilmeye çalışılır.

TİROİD HASTALIĞINA BAĞLI ORBİTOPATİ

Tiroidin tüm problemlerine bağlı olabilse de sıklıkla tiroidin fazla çalıştığı (hipertiroid) durumlarında rastlanır. Gözlerde kızarıklık, şişme, kuru rahatsız gözler, çift görme, görmede azalma, kapaklarda çekilme, gözde ileriye çıkma görülebilir.

Graves hastalığı bağışıklık sisteminin bir hastalığıdır ve vücudun kendi dokularını yabancı gibi algılayıp harap ettiği bir durumdur. Gözü tuttuğu durumlarda göz kaslarında enflamasyon, irritasyon, şişlik ve skarlaşma olur, ve bu yukarıda sayılan belirtilere sebep olur. Çift görme belli yönlere bakıldığında olabileceği gibi ileri durumlarında sabit bir çift görme vardır.

Göz kapağındaki kaslarda skarlaşmaya bağlı olarak üst ve alt kapaklarda çekilmeler olur ve tiroide tipik bakış yerleşir. Gözün renkli kısmının üst ve altında beyaz kısmı görünür hale gelir. Bu gözlerde kuruluğa, yaşarmaya ve ışığa karşı hassasiyete sebep olur. Seyrek olarak kornea hasarına bağlı olarak görme kaybı gelişebilir.

Gözün çevresi ve arkasında sıvı birikimine bağlı olarak gözde öne itilme olabilir. Bu semptomlar kendileri düzelebileceği gibi cerrahi olarak düzeltilmeleri gerekebilir.

Görme kaybı korneanın hasarı sonucu olabileceği gibi şişen göz kaslarının görme sinirine baskı yapmaları sonucunda da olabilir. Görmede herhangi bir azalma fark edilirse hemen göz hekimine başvurmak gerekir.