Doç. Dr. Engin Bilge Özgürhan

Katarakt / Refraktif Cerrahi / Şaşılık
Ünvan: 
Doç. Dr.
Doğum Yeri: 
Manisa
Doğum Tarihi: 
1973
Üniversite: 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi - 23.06.1996
İhtisas: 
İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi - 22.03.2002
Üye Olduğu Kuruluşlar: 
- Türk Tabipler Birliği
- Türk Oftalmoloji Derneği(TOD)
- TOD Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Aktif Üye
- TOD Kornea ve Oküler Yüzey Aktif Üye
- TOD Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Aktif Üye
- European Society of Cataract and Refractive Surgeons(ESCRS)
- American Society of Cataract and Refractive Surgery(ASCRS)
Çalışma Alanı: 
Katarakt, Refraktif Cerrahi , Kornea Hastalıkları ve Şaşılık