KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

Hastanemiz hizmetlerine; etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunumunu temel alan anlayışın yerleştirilmesi amacıyla 2003 yılında başlanan kalite çalışmaları sürekli iyileşme felsefesi ile devam etmektedir. 01.03.2011 Tarih ve 9489 sayılı Sağlıkta Kalite ve Performans Yönergesi doğrultusunda devam eden faaliyetlerimizden başlıcaları; 

• Hastane hizmet kalite standartları çalışmaları gereği; tüm çalışanların görev tanımlarının yapılması, işleyişi tanımlayan prosedür ve talimatların hazırlanması, dokümanların ve kayıtların kontrolü,

• Hedeflerin belirlenmesi ve izlenmesi,

• Gösterge (indikatör) yönetimi,

• Öz Değerlendirme sürecinin yürütülmesi,

• Güvenlik raporlama sisteminin takibi,

• Düzeltici ve önleyici faaliyetler,

• Hasta-çalışan ve tesis güvenliği çalışmaları,

• Eğitim faaliyetleri,

• Çalışan ve hasta memnuniyet anketleri,

• Başvuranların şikâyet ve önerilerinin analizi,

• İzleme ve ölçmeye yönelik veri analizi ile sürekli iyileştirme faaliyetleri.

• Hizmet kalite standartlarının hastanemizde yerleştirilmesi ve standartlara göre hizmet verilmesinin sağlanması.

 

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

 
Dr. Türker Oğuz
Başhekim
Tuğçe Taş
Kalite Yönetim Direktörü
Zinnur Asrican
Hasta Bakım Hizmetleri Müdürü

 

Kalite Yönetim Birimi Organizasyon Yapısı

 

Kurumsal Yapı İnsan Kaynakları Sorumlusu
Kalite Yönetimi Kalite Yönetim Direktörü
Doküman Yönetimi Kalite Yönetim Direktörü
Risk Yönetimi İş Güvenliği Uzmanı
Güvenlik Raporlama Sistemi Kalite Yönetim Direktörü
Acil Durum ve Afet Yönetimi Teknik Hizmetler Müdürü
Eğitim Yönetimi Eğitim Hemşiresi
Sosyal Sorumluluk Ameliyat Randevu Sorumlusu
Hasta Deneyimi Hasta İletişim Birimi Sorumlusu
Hizmete Erişim Supervisor
Yaşam Sonu Hizmetler İnsan Kaynakları Sorumlusu
Sağlıklı Çalışma Yaşamı İnsan Kaynakları Sorumlusu
Hasta Bakımı Hasta Bakım Hizm.Müdürü
İlaç Yönetimi Eczacı
Enfeksiyonların Önlenmesi Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Sterilizasyon Hizmetleri Sterilizasyon Sorumlu Hemşiresi
Acil Servis Acil Sorumlu Hemşiresi
Ameliyathane Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi
Kan Alma Birimi Kan Alma Birimi Sorumlu Hemşiresi
Tesis Yönetimi Hastane Müdürü
Otelcilik Hizmetleri Kalite Yönetim Direktörü
Bilgi Yönetim Sistemi Bilgi İşlem Sorumlusu
Malzeme ve Cihaz Yönetimi Hastane Müdürü
Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Arşiv Sorumlusu
Atık Yönetimi Hasta Bakım Hizm.Müdürü
Dış Kaynak Kullanımı İnsan Kaynakları Sorumlusu
Göstergelerin İzlenmesi Kalite Yönetim Direktörü
Bölüm Bazlı Göstergeler Kalite Yönetim Direktörü
Katarakt Op.Göstergeler Supervisor