Genel Göz Muayenesi

  • Büyüt
  • Normal
  • Küçült

Current Size: 100%

Genel Göz Muayenesi

Gözlerimiz çok önemli bir duyu organımız olarak yaşantımızın her anında önemle korumamız ve kontrolünü yaptırmamız gereken yaşama açılan pencerelerimizdir.

Genel Göz Muayenesi Göz Damlası

Göz kapağı muayenesi :
ŞaşılıkNormalde her iki gözün görme noktası ile yapılan fiksasyon (tespitleme) sonucu gözler düz bir doğrultudadır. Bir gözün görme noktası fiksasyon yapılan cisme bakarken, diğer gözün görme noktası başka yöne yönelmiş ise bu durumda kaymadan yani şaşılıktan söz edilir., sinir felci gibi göz hareketlerinde bozukluğa neden olabilecek hastalıklar belirlenir.

Göz kapağı kontrolü :
Göz kapaklarında bulunabilecek hastalıklar araştırılır.

Görme keskinliği :
En büyük objeden en küçük objeye kadar merkezi görmenin belirlenmesidir.

Göz tansiyonu :
Bilgisayarlı cihazlarla göze temiz hava püskürtülerek göz tansiyonu ölçümü yapılır. Şüpheli durumlarda ise aplanasyon tonometresi uygulanır.

Gözlük ihtiyacı :
Hastanın gözlükle görme derecesi belirlenir.

Biyomikroskopi :
KorneaGözün ön bölümünden şeffaf,damar içermeyen,saat camı şeklinde bir doku olup limbusta sklera ile birleşir.Gözün kırma güçü en yüksek yapısıdır .5 ayrı tabakadan oluşur.bunlar dıştan içe doğru;epitel,bowman,stroma demse ve endoteldir k.farinata (c. farinata) derin korneal stroma bilateral,ince depozitlerin bulunduğu korneal dejenrasyon k.guttaa (c.guttaata) desme zarının arka yüzünde fokal kollajen birikimi., iris, lensGöz merceği de denilen kristal lens önde iris ile arkada vitreus arasında yer alan siliyer uzantılardan ince ipliksi zonüllere asılı anatomik oluşumdur. Korteks denen dış tabaka epinükleus denen orta ve nukleus denen çekirdekten oluşur. Göze gelen ışığın kırılması ve odaklanmasından sorumludur. Akrilik 1.( acrylic 1.) akrilik materyalden üretilmiş, kataraktlı göz merceğinin yerine takılan yapay lensakromatik 1.( achromatic 1.) kırmızı ve mavi ışıkta aynı fokal uzunluğa sahip mercekleraplanatik 1.( aplanatic 1.) küresel sapmalara bağlı düzeltme yapılmış mercek bifokal 1.( bifocal 1.)yakın görme problemi olanlarda uzak gözlüğünün alt bölümüne eklenmiş mercek intraoküler 1.( intraoculer 1.) katarakt operasyonu sonucu çıkarılan göz merceğinin yerine kullanılan yapay merceklerdir. PMMA, akrilik, hidrojen, silikon vb. kimyasal yapıları vardır. (göz merceği) incelenir.

Göz dibi muayenesi :
Görme tabakası, göz içindeki damarlar, görme siniri muayenesi.